T

T (8)

Nesim Tahirović, biografija

 

Rođen je 23. listopada 1941. godine u Tuzli. Slikarstvo je studirao kod prof. Koste Hakmana u Beogradu. Uz slikarstvo se bavi primijenjenom umjetnošću i scenografijom. Tijekom četrdesetogodišnjeg umjetničkog rada izlagao je na šezdesetak samostalnih i više od stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je brojnih nagrada za slikarstvo i scenografiju. Radovi mu se nalaze u muzejima, galerijama i brojnim privatnim zbirkama. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH) i Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH). Živi i radi kao slobodni umjetnik u Tuzli.

Marino Tartaglia, biografija

 

Rođen je u Zagrebu 3. kolovoza 1894.,a umro je u Zagrebu 21. travnja 1984. godine. Iako je rođen u Zagrebu, osnovnu i srednju školu završio je u Splitu. Nakon toga se školuje u Zagrebu na Graditeljskoj stručnoj školi. Među njegovim učiteljima bili su Oton Iveković, Ivan Tišov, Robert Frangeš Mihanović i Bela Čikoš Sesija. U ta turbulentna politička vremena pred Prvi svjetski rat, bojeći se političkog progona, odlazi u Italiju u Firenzu, potom u Rim, gdje se 1913. godine upisuje na Instituto Superiore di Belle Arti. Zatim se javlja kao dobrovoljac u sprsku vojsku na solunski front, ali se vrlo brzo vraća u Rim gdje radi kao asistent Ivana Meštrovića. Po svršetku rata kraće vrijeme boravi u Splitu 1918.-1921., potom luta svijetom na relaciji Beč, Beograd, Pariz. Na poziv Vladimira Becića, Tartaglia 1931. godine dolazi u Zagreb i postaje učitelj pripravnik na Akademiji likovnih umjetsnosti, ubrzo je docent(1940), izvanredni profesor postaje 1944.,a redovni profesor 1947. godine. Odgojio je brojne generacije hrvatskih slikara. Od 1948. član je Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Tartaglia je tijekom šezdesetgodišnje umjetničke karijere imao 30 samostalnih i oko 270 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Izlagao je i na Venecijanskom bijenalu 1940. s tadašnjim izborom jugoslavenskih umjetnika, slikarem Milivojem Uzelcem i kiparom Franom Kršinićem. U svojim ranim djelima slika pod snažnim utjecajem postsezanističkog slikarstva, što je i uostalom bila moda tog vremena, pred kraj je plošnim rasporedom kromatskih masa došao gotovo do potpune apstrakcije - do samog ruba figurativnog slikarstva.

Milan Tolić, biografija

 

Rođen je 1. rujna 1899. godine u Splitu, gdje je i umro 20. studenog 1990. godine. Slikarstvo je učio kod Emanuela Vidovića u Graditeljsko-zanatlijskoj školi u Splitu. Nakon toga je pohađao Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. U Splitu je radio i kao likovni pedagog. Od 1934. do 1940. godine živi i radi u Osijeku, a potom opet u Splitu. Slikao je portrete, pejzaže i mrtve prirode, u duhu impresionizma, slobodna poteza i živa kolorita. Samostalno je izlagao u brojnim gradovima diljem zemlje. Bavio se scenografijom i karikaturom.

Ernest Tomašević, biografija

 

Rođen je u Krapini 12. siječnja 1897, a umro je u Zagrebu 1980. godine. Bio je hrvatski slikar, predstavnik hrvtaske moderne. Završio je graditeljsku školu 1916.,a 1918. godine upisao je u Zagrebu Višu školu za umjetnost i umjetnički obrt. Diplomirao je 1921. kod profesora Ljube Babića, te krajem iste godine otišao na usavršavanje u Berlin, najznačajniji europski centar primijenjene umjetnosti, odnosno dizajna. Godine 1923., po povratku u Zagreb otvorio je s Otom Postružnikom privatnu slikarsku školu koja je djelovala do 1930. godine. S Postružnikom je dijelio slične poglede na modernu umjetsnost. Ovjenčan je nagradom ''Vladimir Nazor'' za životno djelo.

Slavko Tomerlin, biografija

 

Rođen je 2. ožujka 1892. u Kešincima kraj Đakova. Školovao se na Višoj školi za umjetnost u zagrebu 1908.-1912., te na Akademiji u Pragu. profesori su mu bili Valho Bukovac i Zenišek. U osijeku je 1919. godine otvorio privatnu slikarsku školu koja djeluje do 1921. godine. Poslije živi u Zagrebu. Jedan je od slikara o čijem se životu i radu zna malo. Razlog tomu je što je pripadao grupi autora koji se svojim radovima nisu priklanjali novim tendencijama u umjetsnoti, jer nisu željeli odbaciti tradicionalni način građanskog slikarstva. Umro je 26. siječnja 1981. godine u Zagrebu.

Marijan Trepše, biografija

 

Rođen je u Zagrebu 25. ožujka 1897. godine, gdje je i umro 4. listopada 1964. Bio je hrvatski slikar, grafičar i scenograf. Studirao je u Pragu i Parizu. Sudjelovao je na svim izložbama Proljetnog salona u Zagrebu, na kojem je s Milivojem Uzelcem, Vilkom Gecanom i Vladimirom Varlajem čini Grupu četvorice. Od 1925. godine je scenograf Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, a bavio se i vitrajem. Njegova rana grafika i akvareli istaknuti su dio hrvatskoga likovnoga ekspresionizma.

Josip Trostmann, biografija

Dino Trtovac, biografija

 

Rođen je 9. travnja 1947. godine u Šaronjama. 1977. godine diplomirao je na Akademiji likovnih umjetsnoti u zagrebu, u klasi profesora Nikole Reisera. Od 1978.-1979. godine boravi u Parizu kao stipendist francuske vlade na specijalizaciji za slikarstvo na L ' Ecole superieure des Beaux-Ars kod profesora Jacquesa Lagrangea. 1982. godine boravi u Londonu na Slade School of Fine Arts kod profesora Leonarda McComba na specijalizaciji za akvarel. 1982.-1992. proveo je na relaciji zagreb-Pariz izlažući na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu: zagreb, Dubrovnik, Split, Krk, Sarajevo, Tunis, Beograd, New York, Paris itd-.. Dobitnik je međunarodnih nagrada za slikarstvo. Djela mu se nalaze u poznatim svjetskim galerijama i zbirkama.