Mitrov Hrvoje

Hrvoje Mitrov, biografija

 

Rođen je 1972. godine u Karlovcu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Đure Sedera. Predavao je crtanje i crtanje akta 2000./ 2001. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, Sveučilišta u Mostaru, u zvanju višeg asistenta. Studijski je boravio u Londonu i Parizu. Do sad je izlagao na dvedesetak samostalnih i tridesetak skupnih izložbi. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Upisao je doktorski studij slikarstva 2007.godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.