Masle Antun

Antun Masle, biografija

 

Rođen je u 1. rujna 1919. godine u selu pored Dubrovnika, a umro je 20. kolovoza 1967. godine u Dubrovniku. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 1945. godine bio je profesor likovnog odgoja u Dubrovniku. Isprva je bio pod utjecajem ekspresionizma, a 50-ih godina počeo je slikati samosvojnim stilom, naoko bliskim dječijem slikarstvu. Gustim, reljefnim namazima boja slikao je portrete i infantilistički reducirane vedute.