Mašić Nikola

Nikola Mašić, biografija

 

Rodio se 28. studenog 1852. godine u Otočcu, a umro je 4. lipnja 1902. godine u Zagrebu. Najprije pohađa Akademiju u Beču pa u Munchenu. Obrazovanje nastavlja i u Parizu 1878. godine na Academie Julian kod W.A. Bougueraua. Od 1884. godine radio je kao profesor crtanja, a od 1894. pa do smrti bio je upravitelj Strossmayerove galerije. Objavljivao je članke o slikarstvu u “Vijencu”. Prva faza Mašićeva rada, odraz je Minhenske škole. Tada slika mrtve prirode, pejzaže i portrete. Po odlasku u Pariz i pod utjecajem Bouguerauea počinje težnja za blistavijim koloritom i svjetlošću. Nakon putovanja po Italiji sažima svoja prijašnja iskustva na većim formatima, primjenjujući svijetliju paletu. Njegovo slikarstvo može se okarakterizirati kao idilični akademizam, a glavni motivi su seoske, uglavnom posavske idile i studije običnih ljudi, najčešće žitelja Like i Posavine.