Marčić Rudolf

Rudolf Marčić, biografija

 

Rođen je 21. veljače 1882. godine u Litiji, u Sloveniji, a umro je u Lovranu 13. listopada 1960. godine. Amaterski se bavio slikarstvom, izlagao u Pragu gdje je najposlije po savjetu V. Bukovca završio slikarstvo na Akademiji. Godine 1924., napustivši vojničko zvanje, sasvim se posvetio slikarstvu i nastanio na Koločepu kraj Dubrovnika. Slika marine zagasitim bojama, u tonovima i nijansama nanesenima na platno tankim namazima kista; time postiže titranje zraka i daljine. Samostalno je izlagao u Osijeku i Zagrebu.