Tolić Milan

Milan Tolić, biografija

 

Rođen je 1. rujna 1899. godine u Splitu, gdje je i umro 20. studenog 1990. godine. Slikarstvo je učio kod Emanuela Vidovića u Graditeljsko-zanatlijskoj školi u Splitu. Nakon toga je pohađao Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. U Splitu je radio i kao likovni pedagog. Od 1934. do 1940. godine živi i radi u Osijeku, a potom opet u Splitu. Slikao je portrete, pejzaže i mrtve prirode, u duhu impresionizma, slobodna poteza i živa kolorita. Samostalno je izlagao u brojnim gradovima diljem zemlje. Bavio se scenografijom i karikaturom.